Detailide valmistamine

Pakume võimaluse tellida grafiidist, keraamikast või metallist erinevaid liugpindu – detaile, ka mittestandardseid, vastavalt kliendi eskiisile. Valmistamise võimalikkuse hindab tehnoloog.

Tihendite renoveerimine

John Crane pakub võimaluse renoveerida kasutatud tihendeid Soomes , John Crane Safematic OY tehases Muurames.

Korrastatud tihenditele anname samaväärse toimivuse garantii kui uutelegi tihenditele.

Erandiks on materjalidefektid, mis on tekkinud varasema ekspluatatsiooni käigus, kuid mis ei ilmne remondi ajal. Sel juhul pakume uue tihendi või selle osa ning vastastikusel kokkuleppel erihinnaga.

Tihendi remonditavuse otsuse ja otstarbekuse teeb spetsialist peale detailidega tutvumist ning esitab Teile hinnakalkulatsiooni.